PROTI NEMOCI COVID-19 OČKUJEME OD 5.5.2021. NEJLÉPE JE POŽÁDAT FORMOU EMAILU A NÁSLEDNĚ TELEFONICKY DOMLUVIT. TERMÍN. OČKUJEME V ORDINACI I PŘI NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ.

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde

 
 
 
 
 
 

kovid-19

Informace o správném postupupři podezření na nákazu koronavirem (onemocnění Covid19)

Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR je v zájmu

omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup:

K snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením naonemocnění Covid19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnickézařízení!

1) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Veneto,Lom ardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur (ev. další,dle veřejně dostupných informací) a má třeba i jen nevelké příznaky

onemocnění dýchacích cest, zůstane doma a zavolá na níže uvedenou

infolinku, kde obdrží veškeré informace, jak dále postupovat.

Státní zdravotní ústav: 724 810 367 nebo 725 191 367

Krajská hygienická stanice:

2) Osoba bez příznaků onemocnění, která přicestovala v posledních 14 dnechz rizikové oblasti zavolá svému praktickému lékaři nebo přímo na výše

uvedená telefonní čísla. Do obdržení instrukcí se vyvaruje cestování či návštěvy

zdravotních zařízení. Pokud bude potřeba, bude vystavena dočasná pracovní

neschopnost ev. se podrobí karanténě v domácím prostředí.

3) Osoba s příznaky onemocnění dýchacích cest, bez předchozího pobytu

v rizikové oblasti, bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře,

nebo výše uvedená telefonní čísla, ev. může být vystavena PN. Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy aby odložilinávštěvu naší ordinace a telefonicky žádali o vystavení eReceptu.

 

Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny:

1)Časté mytí rukou a používání desinfekce, v případě rýmy a kašle 2)jednorázové kapesníky.

3)Nepodléhat davové panice.